• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa Kotów Rasowych i Domowych

Galeria Metropolia w Gdańsku, Zarząd Cat Club Sopot Klubu Miłośników Kotów serdecznie zapraszają na Jesienny Pokaz Kotów 2023 do Galerii Metropolia. Głównymi celami tego Pokazu jest przede wszystkim uwrażliwianie społeczeństwa na los bezdomnych Zwierząt, propagowanie i inicjowanie działań pomocowych na ich rzecz oraz podkreślenia znaczenia bytności Kotów w życiu człowieka.

W czasie trwania Eventu odbędzie VIII Pokaz Kotów Rasowych i Domowych. Pokaz odbędzie się w dniu 25.11.2023 w godz. 11:00 do 17:00 w Galerii Metropolia ul. Jana Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk na poziomie -1. Około godziny 17:00 zostaną ogłoszone wyniki, który Kot wygrał rywalizację.
Nadrzędnym celem Pokazu jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących Kotów.
Należy się zgłosić na Pokaz minimum 30 minut przed 11:00.

Pokaz będzie odbywał się pod hasłem: Wspieranie Kotów wolno bytujących.
Podczas Pokazu Publiczność wybierze 3 najładniejsze Koty Pokazu Galeria Metropolia 2023.
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koty z Hodowli zarejestrowanych w Federacjach FIFe, WCF, TICA, CFA i zgłoszone na Pokaz Kotów w Galerii Metropolia w Gdańsku w dniu 25.11.2023, zapisane na listę uczestników.

2. Właściciel Swoje Koty do Konkursu musi zgłosić dla Organizatora do dnia 23.11.2023 do godz. 18:00, podając Imię Kota, Przydomek, płeć, przynależność Klubową, ilość klatek i adres zamieszkania Właściciela na adres: biuro@catclub-sopot.pl. Kot otrzymuje całą Klatkę o wymiarach 120cm x 60cm x 60cm.

3. Właściciel osobiście prezentuje Swoje Koty.

4. Koty Organizatora Pokazu nie mogą brać udziału w Konkursie.

Nagrody w Konkursie ufundowała
Pani Sylwia Biesiada
Badis Sp. z o.o.
01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 14c/5

1. 3 Koty, które uzyskają największą ilość głosów otrzymają nagrody w postaci 200,00zł każdy oraz nagrody od Firmy Badis Sp. z o.o., puchary od Cat Club Sopot Klub Miłośników Kotów.
2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na miejscu Imprezy przy Jury wspomagającego przebieg Konkursu i głosowania publiczności, u przedstawicieli Organizatora oraz Administratora.
Wymagania weterynaryjne: Koty uczestniczące w Pokazie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami, uczestniczące Koty muszą być zachipowane. Kocięta muszą mieć ukończone 16 tygodni.
Ilość klatek jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie nie przyjęcie zgłoszenia bez podania przyczyny.

Na Pokazie obowiązuje zakaz sprzedaży Kotów.

Organizator nie zapewnia krzesełek.

Przeczytaj także

Opinie

Agnieszka Majewska

Redaktor serwisu

Agnieszka Majewska

a.majewska@trojmiasto.pl

Wydarzenia